понедељак, 17. август 2015.

O ženskim problemima i mojim rešenjima


Žene su komplikovanije za održavanje od muškaraca u to sam se uverila nebrojeno puta. Često su ćudljive i komplikovane, neretko i naporne (ajde ajde....svi znamo da je tako). Ali ovde neću o tome pričati, niti ću pokušati da razumem i opravdam žene i ženski mozak. Danas pričam o fizičkim problemima sa kojima se sve žene suočavaju. Ima neke i logike u osetljivijoj građi ženskog tela, jer žensko telo je promenljivo, hormoni se menjaju na mesečnoj bazi, a to dovodi do velikih promena u reproduktivnom sistemu, ali i do promena u raspoloženju i energiji koju imamo na dnevnom nivou.


Women are more difficult to maintain than men, which I was convinced many times. They are often moody and complicated, and frequently exhausting (come on come on .... we all know that is true). But we will not talk about that, nor will I try to understand and justify women and their brains. Today I'll talk about physical problems that all women face. There is some sense that women are more delicately built, because a woman's body is constantly changing. Hormones are changing on a monthly basis, and this leads to major changes in the reproductive system, but also to changes in mood and energy that we have on a daily basis.


Srećom promene u hormonima kod mene ne dovode do velikih promena raspoloženja ili sličnih problema, jedino što trenutno viđam čak i sada kada se bližim 30toj su naleti bubuljica koji dolaze u određenim delovima ciklusa. S druge strane od kad znam za sebe muku sam mučila sa raznim vaginalnim infekscijicama raznih vrsta. Srećom nikad nisam imala neku ozbiljniju ali blaže bakterijske infekcije kao i česta kandida su bili moji redovni posetioci. A zaista sam stalno pazila i lečila se. Ne vredi to mnogo kada si sklon tome. Ti se izlečiš i posle nedelju dana sve iz početka. Godine i godine su prošle dok nisam provalila šta meni tačno odgovara i kako da se rešim problema.


Fortunately changes in hormones don't induce major mood changes or similar problems in my case. The only thing that is problematic, even now when I'm close to being 30, are gusts of pimples coming in certain parts of the cycle. On the other hand since I can remember I struggled with various small vaginal infections. Fortunately I never had a serious one, but less severe bacterial infections as well as frequent Candida infections were my regular visitors. And I really was constantly trying to cure it. Not worth a lot when you're inclined to have these infections. You cure it and after a week you need to do it all over again. Years and years passed until I found what works for me and how to solve these problems.


Za početak - osnovna nega. Intimni gelovi su kod mene obavezni. Probala sam sve i svašta ali za sada dva brenda su definitivno ispred svih. To su Lactacyd i Derma Plus. Gelovi su im odlični umiruju i deluju antiinflamatorno i antibakterijski. Mada naravno njihovo delovanje je spoljno tako da sami ne mogu da pomognu mnogo. Moj drugi predlog za sve koji treniraju nešto ... menjajte oznojen donji veš na kraju treninga ako ne idete pravo kući. Ne olakšavajte razvoj neke infekcije.


For a start - primary care. Intimate gels are a must have for me. I tried all sorts of gels but for now the two brands are definitely ahead of all. These are Lactacyd and Derma Plus. Gels are excellent, soothing, are anti-inflammatory and antibacterial. Although of course their action is external so that they cannot help by them selves much. My second suggestion for all who practice some sport ... change the sweaty underwear at the end of the training if you are not going strait home. Do not make infection development easier.


Sledeće što sam htela da pomenem su kontraceptivne pilule. Godinama sam ih pila (Mercilon) i ja sam zaista poborik ovog vida kontracepcije. Količine hormona su u njima već vrlo niske i tehnologija je napredovala. S druge strane volela sam ih jer su mi sredile problematičnu kožu i bubuljice koje su me opako napale u pubertetu. Mada možda meni najdraže je to što su mi zbog njih veoma bolne menstruacije polako postajale sve manje i manje bolne i na kraju nisu ni malo bolele. Sada kada ih više ne pijem moram da priznam da sam vrlo srećna jer se bolovi skoro uošte nisu vratili. Svaki treći, četvrti ciklus je bolan možda prvi dan i iako je na nivou da moram da popijem lek, jedan Kafetin menstrual može potpuno da ukloni bol. Što ranije nije bio slučaj.


The next thing I wanted to mention are contraceptive pills. I used them for years (Mercilon) and I'm really all for this form of contraception. The quantities of hormones in them are very low now days and this technology has progressed a lot. On the other hand I love them since they helped me solve my problem with pimples that viciously attacked me in puberty. Although perhaps my favorite thing is that because of them my very painful menstruation has slowly becoming less and less painful and ultimately it didn't hurt at all. Now that I stopped using the pills I have to admit that I am very happy because the pain almost didn't return at all. Every third, fourth cycle is painful the first day but in a level that can be completely removed with one Kafetin menstrual. Which was not the case before.
Loša strana je što neki tvrde da kontraceptivne pilule mogu da povećaju šansu za infekciju kandidom. Kandida je gljivica koja može da se nađe i u našem digestivnom traktu, pa često odatle može da migrira i napravi i vaginalnu infekciju. Naravno može se razviti i samo u vagini. Problem lečenja kandidijaze je taj što ako je imate u celom telu koliko god da lečite vaginalnu kandidijazu uz pomoć raznih vaginaleta, ona lako može ponovo da migrira iz creva. Zato se ona leči i korekcijom ishrane. Na primer kandida voli razne vrste šećera kao i neke žitarice, ali takođe i mlečne proizvode i jaja... Takođe upotreba antibiotika veoma pogoduje razvoju kandide u crevima. Moram priznati da od kad sam prestala sa kontraceptivnim pilulama, polako sam uspela da je se rešim. Tako da je moguće da je u mom slučaju korišćenje tableta mnogo otežavalo uklanjanje kandide. Taman je izlečim ... ona se vrati. Znam da je mnogim devojkama tako...ali budite istrajne!


The downside is that some claim that the pill may increase the chance of a Candida infection. Candida is a fungus that can be found in our digestive tract, and often can migrate and create a vaginal infection. Of course it can also be developed in the vagina, only. The problem of treating candidiasis is that if you have it throughout your body no matter how much you treat vaginal candidiasis with the help of various vaginalettes, it can easily re-migrate from the intestine. Because of that you have to cure it with nutrition changes. For example Candida likes various kinds of sugar and some cereals, but also dairy products and eggs etc. Also the use of antibiotics is very good for the development of Candida in the gut. I must confess that when I stopped using contraceptive pills, slowly I was able to get rid of Candida. So it is possible that in my case, use these pills made removal of my Candida much harder. As soon as  cure it ... she returned. I know that many girls have the same problem ... but be persistent!


Moram sada da pomenem možda i najbitniju stavku ovog teksta. Pre oko 2 godine otkrila sam menstrualnu čašicu. Meluna menstrualna čašica može se naručiti preko sajta i fb strane. Kupovina ove čašice je meni lično jedna od najboljih odluka koje sam u životu donela. Nije za svakoga, ali ko je otvoren za isprobavanje čašice umesto uložaka i tampona neka to obavezno učini. Od kad je imam uštedela sam hiljade i hiljade dinara koje bi dala za uloške, kada dobijem nemam osećaj da sam dobila, ništa ne curi, nije mi vruće i ne znojim se, kao kada sam imala uloške. Kada dobijem taj dan je kao i svaki drugi, samo posle nekog vremena prospem čašicu, isperem i nastavim sa danom. To je neverovatno oslobađajuć osećaj. Drugi razlog zašto je čašica odlična je taj što ako je pravilno održavate i dezinfikujete drastično će vam se smanjiti problemi sa vaginalnim infekcijama. Ulošci i tamponi su veoma pogodni za razvoj bakterija i zbog materijala od kojih su i zbog dodatnog znojenja i dodira sa ustajalom krvi. Kod čašice toga nema, jer dok je krv u njoj ona je čista kao u trenutku kad je iscurela i takva je dok je ne prospete. Sve u svemu od kad je koristim nakon menstruacije više ne vidim pogoršanje stanja sa infekcijama. Koga zanima više o Meluna čašici pročitajte u ovom mom postu. Veoma sam detaljno sve ispisala.


I've got to mention perhaps the most essential item of this text. About 2 years ago I discovered menstrual cups. Meluna menstrual cup can be ordered through the website and facebook page. Buying these cups is to me personally one of the best decisions I've ever done. It's not for everyone, but those who are open to trying out the cup instead of liners and tampons should definitely do that. Since i bought it I have saved thousands and thousands of dinars that I would give for tampons, When I get my period I don't feel as I have got it, there are no leaks, I'm not warm and sweaty like when I use liners. When I get my period that day is just like any other, I only have to empty it after a while, rinse it and go on with my day. It's an incredibly liberating feeling. Another reason why the cup is excellent is that if it is properly maintained and disinfected it drastically reduces problems with vaginal infections. Liners and tampons are very suitable for the growth of bacteria, due to the materials of which they are made of, but also because of the sweating and contact with stagnant blood. With the cup this won't happen, because while the blood is in it, it is pure as at the moment when it was produced and remains that way until you spill it out. All in all, since I started using it after menstruation my infections didn't become worse as before. Who wants to know more about Meluna cups can read it in this post. I wrote about it in much detail.


Ranije sam s vremena na vreme koristila vaginalete od kantariona i vaginalete sa jodom, kada vidim da će možda da mi se razvije neki manji problem. Ali od kad nemam velike probleme i od kad sam otkrila Octenisept više mi ni vaginalete ne trebaju. Octenisept je antiseptik koji se može prskati na kožu na rane ali što je bitno i na sluznice. Odvojeno u nekim apotekama može se kupiti i vaginalni aplikator. Jedina apoteka u kojoj sam ja našla je jedna na Bulevaru preko puta ETF-a. Nisam sigurna sada kako se zove, ali je velika. Loša strana je što je aplikator, koji je obična plastika, vrlo skup po meni - oko 900 dinara. Ali vredi jer traje vrlo dugo. Kada vidim naznake početka neke infekcijice ili nakon odlaska na bazen ili Adu ja jednom naprskam Octenisept i mirna sam. Nema infekcije. Zaista sa njim sve držim pod kontrolom. Neverovatna stvar. Trudim se doduše da ga ne prskam prečesto. Ne znam koliko često može da se koristi, pa da baš ne preterujem.


Before I occasionally used vaginalettes with St. John's worth or with iodine, when I saw that some minor infection may develop. But since I do not have big problems, and since I discovered Octenisept I do not need any more vaginalettes. Octenisept is an antiseptic that can be sprayed onto the skin at wounds, but also on mucous membranes. In some pharmacies you can separately purchase vaginal applicator. The only pharmacy in which I found it is the one on the Bulevar across ETF. I'm not sure what's its name, but it's a big one. The downside is that the applicator, which is from an ordinary plastic, is very expensive - about 900 RSD. But it's worth the money since it lasts very long. When I see signs of the beginning of an infection or after going to the pool or Ada I spray Octenisept once and I'm calm. There is no infection. Indeed, with it I can keep everything under control. An amazing thing. I try however to avoid spraying it too often. I do not know how often it can be used, and I don't want to do it too much.


Ovaj post se odužio. Svaka čast svakome ko pročita tekst do kraja. Na kraju sve to što se pazimo ne vredi mnogo ako ne živimo zdravo, ne hranimo se dobro, i pre svega nismo ok u glavi i nismo srećni. Kako se vi borite sa ženskim problemima?


This post is now very long. Congratulations to everyone who reads it to the end. But all that caring about our selves is not worth much if we do not live a healthy life, we do not eat well, and above all we are not okay in our head and we are not happy. How do you deal with female problems?

26 коментара:

 1. Super post! Drago mi je što se polako piše na ovu temu :) Jedinu primedbu imam na gelove za intimnu higijenu. Nikada neću shvatiti zašto su izmišljeni kada se vagina sama čisti a i ginekolozi ih ne preporučuju, već se treba oprati običnom mlakom vodom. Probala sam jednom Cliven i to je braaate peklooo... oma je u kanti završilo. Imam osetljivu kožu pa verovatno zbog toga. Inače i ja od prošle godine mučim muku sa gljivicama, javljale se na svakih 2-3 meseca, sad već ređe. Navodno je sve počelo usled alergije na uloške, tako da sada na svaki uložak obavezno stavljam vatu preko, što preporučujem i ostalim curama. Em se manje uložaka troši jer vata veći deo upije, em igrate na sigurno jer su mnogi ulošci naparfemisani i puni ko zna kakvih hemikalija.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Nije ti to losa ideja sa vatom. Ma svi ulosci su puni kojekakve hemije koja je tu da bi zgrusala krv na sta moze vrlo lako da reaguje koza a i da se razviju bakterije zbog divnih toplih i vlaznih uslova. :)
   Sto se tice intimnih gelova...ovaj koji si ti probala ti mozda nije odgovarao a mozda je stvarno i do osetljive koze. Meni se tako nesto nikad nije desilo srecom. Moje misljenje je da su gelovi dobra stvar. Vagina se sama cisti to jeste ali unutra, a unutrasnji deo svakako ne mozemo prati intimnim gelovima. Spolji deo koji je stalno oznojen i u dodiru sa odecom i prljavstinom a i u blizini anusa dobro je mesto za razvoj bakterija. Voda sama njih ne moze nikako da skine. Dezinfikciju raznih povrsina po stanu ne radim samo vodom...pa ne mogu onda ni sebe samo vodom. Takodje ako me zbog infekcije na primer svrbi, nakon pranja gelom koji ima umirujuce dejstvo to prestane. Ne mislim da su gelovi losi jer imaju pH koji odgovara vagini, a svakako ce bolje da operu nego samo voda. Ja imam dobro iskustvo sa njima tako da ne sta god da kazu neki lekari ili ne ja volim moje gelove.:)))

   Избриши
 2. Drago mi je da se pise o ovim stvarima, pa bih volela dati neki komentar koji bi mogao biti koristan. Moja majka je ginekolog u penziji, a ja sam magistar farmacije.
  Pre svega - nikada, ali nikada ne bih uzela nijednu kontraceptivnu pilulu, niti bih to svojoj cerki dozvolila. "Smanjen nivo hormona" je ono sto kompanije stavljaju u prvi plan, jer je to sasvim dovoljno da zvuci bezazleno. Kao neko ko je farmaciji prisao iz velike ljubavi, prosla sam mnogobrojne edukacije i usavrsavanja u zemlji i inostranstvu. Zakljucak nakon ogromnog i detaljnog istrazivanja na ovu temu je - kontraceptivne pilule nikako! Ginekolozi ih olako daju, jer oni jednostavno ne znaju onoliko koliko ozbiljni farmaceuti!

  ОдговориИзбриши
 3. Izvinite, nisam uspela u gornjem komentaru sve da napisem. Dakle, ono sto se propagira kod pilula je upravo taj smanjen nivo hormona, regulacija ciklusa, pozitivan uticaj na kozu, i sta sve ne... Ali, koliko vas zna, ili koliko doktora zna, za broj smrtnih slucajeva, kao i koliko se to krije od medija i koliko smrtnih slucajeva pokusavaju da sakriju i da prevare da su u pitanju drugi uzroci? Verujte mi, nije naivno, jer kao sto lekovi mogu da lece, mogu i da unistavaju druge organe. Koliko se zna kako deluju pilule na duze staze i sta se od njih zaista moze ocekivati? Ne zna se.
  Od srca preporucujem svim damama koje su koristile pilule, da odu u laboratoriju i urade sva moguca testiranja.
  Sto se tice kontracepcije, svakoj dami koja ne zeli da ostane u drugom stanju, savetujem aplikaciju spirale kod ginekologa, i koriscenje kondoma, u kombinaciji. Sto se tice zdravstvenih problema kod kojih doktori preporucuju pilule, savetujem odlazak kod bar jos 2 doktora. Moja majka je uvek upucivala zene prvenstveno na biljnu apoteku "Josif Pancic". To bi verovatno trebalo negde da se kosi sa mojom strukom, ali i sama biram biljke uvek kada je to sigurno. O lekovima i previse znam, zato se i okrecem vise biljkama.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Malo cu da skrenem sa teme ali zanima me koje su to 'sva moguca testiranja`? Pitam kao neko ko nema mnogo veze sa medicinom, a rado bih obavila testove, samo da znam sta tacno?

   Sad da se vratim na temu. Sa kandidom sam se isto mucila dugo i to bas dok sam pila pilule, ali nestala je kad sam resila problem koji mi je bio veliki stres. Izgleda da je i to uticalo. Posle te epizode mi se pojavila samo kad sam antibiotike pila. Derma plus nisam ni znala da postoje :D svakako bih probala :)
   Odoh sad da procitam tekst o casici ne mogu da zamislim kako se to uopste koristi, a ulozaka mi je preko glave :/

   Избриши
  2. Heheh jij ja mnogo volim moju casicu ne bi je menjala ni za sta na svetu :)

   Избриши
 4. Moracu da nastavim i u trecem komentaru. Pilule ne treba da budu resenje za borbu protiv bubuljica. Moja preporuka je La Roche Posay - Effaclar Duo +, daje odlicne rezultate. Ukoliko vam isusuje kozu, pokusajte nabaviti serum za hidrataciju od istog proizvodjaca: Hydrophase Intense Serum (mislim da jos nije uvezen u Srbiju).

  ОдговориИзбриши
 5. Za kraj, intimni gelovi. Ja licno, koristim ih oduvek. Imam dvoje dece, nikada nisam imala neku iritaciju, problem.. Vrlo je vazno da proverite ph vrednost, koja ne sme biti 5.5, kao sto je kod sapuna (zato sapun nikako ne treba koristiti za intimnu higijenu). Cesto intimni gelovi imaju bas 5.5, i nikada nisam razumela zasto pise da su za intimnu negu.
  Moja iskrena preporuka je da ako ikako mozete nabaviti intimne gelove od proizvodjaca iz Bosne - Tahirovic. Najkvalitetniji su, mi u kuci koristimo kantarion gel i čajevac gel. U Srbiji ih, nazalost, nema.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Mnogo ti hvala na divnim komentarima. Drago mi je da se oglasava neko ko je upucen. Jeste strasno to sve oko lekova, znam da moze tu biti raznih komplikacija i da garant ima i mnogo vise njih koje se precutkuju. Sve je to na kraju krajeva podredjeno kompanijama koje samo hoce da zarade sto vise. Meni je moj ginekolog dao pilule tek posle mozda godinu ipo dana raznih testiranja. Srecom nisam imala nikakve probleme. Uzela sam ih kao kontracepciju a ostale stvari koje sam nabrojala svakako su mi bile samo plus. Naravno da treba sa svim biti oprezan. Meni je drago sto ih vise ne pijem i sto mi se sve vratilo u normalu u telu. Generalno nisam ljubitelj nikakvih lekova i trudim se da ih sto manje pijem. Kada sam ih uzimala mnogo sam panicila oko kontracepcije, i na kraju mi je kakvi god da su rizici bilo drago da sam u glavi konacno mirna kada sam ih uzela. Zanima me koliko u danasnje vreme mladih devojaka ugradjuje spiralu? Cini mi se nekako da to devojke vise ne rade mnogo, Jesam li u pravu?
   Sto se bubuljica tice Effaclar Duo + je vrhunski i ja ga koristim i obozavam. The Best!

   Избриши
  2. Zadovoljstvo je ucestvovati u ovakvim postovima!
   Iskreno, mislim da je 20 godina realan vremenski okvir za testiranje bilo kakvog "leka". Kod pilula, nezeljeni efekti su se javljali mnogo kasnije, bolestima je bilo potrebno dosta vremena da se razviju, i kulminiraju na strasan nacin. Sa jedne strane, uzimam to sa rezervom, jer su danasnje pilule malo drugacije, a sa druge strane - ne bih da vas plasim, ali sastojci za izradu lekova/pilula se ranije nisu nabavljali u Kini, po sistemu - najjeftiniji su. Recimo, u Nemackoj je jedan te isti lek skuplji i do 20 puta nego kod nas. Takva cinjenica mi nije bila prihvatljiva i potegla sam sve veze kako bih se informisala zasto je to tako. Zemlja Srbija je siromasna zemlja, i kod nas dolazi najniza klasa lekova, i supstance iz Kine. Potpuno zabrinjavajuce.

   Избриши
  3. Sto se tice kontracepcije, spirala + kondom (i to uz ejakulaciju u kondom, izvan vagine), najsigurniji i najzdraviji su nacin zastite! Dakle, pre svega - o nezeljenoj trudnoci nema ni govora, a sa zdravstvenog aspekta - zasticeni ste. Sto se tice spirale, mislim da si u pravu, najcesce je stavljaju devojke cije majke su koristile taj vid kontracepcije i koje imaju otvoren odnos sa majkama kada je ova tema u pitanju. Prednost spirale je ta sto ne ubija spontanost, nema razmisljanja o pilulama i slicno, i ne utice na plodnost, vec cim se spirala izvadi - zena je spremna da zatrudni. Veoma bih volela da se seksualno obrazovanje uvede u skole kao obavezan predmet, ali nazalost se plasim da to necu doziveti, s obzirom na ekonomsko stanje drzave i skolstva. Danas je abortus vid "kontracepcije", i sto se statistickih podataka tice, mislim da smo drugi u svetu po broju abortusa! Volela bih da devojke i zene shvate da trudnoca NE moze da se "desi". Niko nije ostao trudan tako sto se setao i udisao vazduh, vec tako sto je imao nezasticen ili nedovoljno zasticen seks. Vrlo cesto sam napadana zbog iznosenja ovakvih cinjenica, i kada sagovornik nema vise sta da kaze, poteze temu silovanja, koja zaista sa ovim nema veze. Ili se poteze ono - sta ako kondom pukne? Pa upravo ni tada se trudnoca nije "desila", jer jedna svesna i obrazovana zena zna da postoji mogucnost pucanja, i upravo zbog toga se zastiti jos nekim kontraceptivnim sredstvom. Ovo je vrlo bolna tema, jer - vratimo se na podatak, 2. u svetu po broju abortusa. Iznosenjem dobronamernih cinjenica u startu postajete neciji neprijatelj. Uzmimo moj primer, seksualno sam aktivna od svoje 19. godine. Da nisam bila odgovorna sto se tice zastite (nekoliko vidova), bila bih trudna pola zivota. Pritom, trudnoca je samo jedna od stvari. Tu je i gomila seksualno prenosivih bolesti. Moja majka je pred kraj radnog veka iznela strasan podatak, a to je sledeci - vecina njenih pacijentkinja su imale bar jedan abortus, i skoro polovina je imala kondilome. Na pocetku njene radne karijere, ove stvari su bile retkost. Sa jedne strane, ovo vreme nam je donela seksualnu slobodu, ali sa druge strane nam je donelo internet i ogromnu mogucnost da se informisemo i na najskakljivije teme, ali smo ipak unazadjeni u odnosu na intiman zivot i higijenu zena starijih od nas.

   Избриши
  4. Jeste to je zaista strashno. Znam za tu statistiku za abortuse i mnogo me nervira ta opsta neobrazovanost o sexu ili barem nezainteresovanost. Kao da devojke nisu svesne da nakon abortusa moze doci i do komplikacija pa da se posle teze ili nikako ne moze ostati u drugom stanju. Misljenja sam da je problem sto je sex postao mnogo manje tabu u smislu da su se devojke oslobodile, imaju vise partnera i vise nema onog "cuvanja za brak". Ja sam all for it, ne mislite da nisam, ali mislim da je problem sto je to u okviru porodica jos uvek tabu tema jer generacije nasih majki mozda i nisu bile toliko otvorene da o sexu govore. I onda se ne nauci u kuci ta neka osnovna odgovornost prema sebi jer se o tome ne govori. A ne govori se naravno ni u skoli.Nadama se samo da je ovo samo takav period i da ce kako godine idu biti bolje, kada devojke koje su sada mlade postanu majke, da ce one moci vise da o sexu i uopste nezi reproduktivnog sistema pricaju sa svojom decom. Po meni to bi trebalo da bude isto kao sto se deca nauce kako se peru ruke ili zubi. Ali ne znam ocemo li ikada doci na taj nivo odnosa prema reproduktivim temama. To je sve vrlo prirodno i lepo i svakako jako bitno u zivotu i treba o tome govoriti.

   Избриши
 6. Pozdrav :) volim ovakvu vrstu posta. Završna sam godina medicine i ginekologija je jedna od oblasti koje me posebno interesuju, tako da sam se tome dosta posvetila. Želela bih da kažem da se u potpunosti slažem sa svakom reči napisanom od strane farmaceuta iz prethodnih komentara, a što se tiče kontraceptivnih pilula. Bilo bi lepo kada bi se svest o tome kod mladih devojaka ali i žena podigla na malo viši nivo. Lično sam stekla utisak da je mnogima to najlakši način u cilju zaštite od trudnoće, i da zbog toga zanemaruju moguće posledice koje su vrlo ozbiljne. Takođe, bila sam u prilici da vidim nezainteresovanost mnogih ginekologa koji prepisuju pilule, a da prethodno nisu ni pitali da li osoba boluje od nečega (npr.migrena je jedna od kontraindikacija, a mnogi se ne bi setili da je pomenu), a ponajmanje uradili prethodno neophodne analize. Postoje razne vrste pilula a tela su jedinstvena. Da ne dužim, moj iskren savet je NE, izuzev ako postoje određene bolesti endokrinog sistema.
  Sviđa mi se tema posta, kao i mnoge recenzije na tvom blogu :)
  Veliki pozdrav :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala draga! Mnogo mi je drago da cujem misljenja ljudi koji su upuceni. Drago mi je da me pratis. :) Joj ja sam sva nekako bojazljiva oko uzimanja svega i svacega pa sam i ove pilule vagala sto godina i informisala se koliko sam mogla. Srecom i ginekolog mi je bio ok. Mojoj sestri npr nije htela da ih da jer je zakljucila da kod nje ne bi to bilo dobro zbog nekih mogucih kontraindikacija.
   Zanimaju me i misljenja o menstrualnim casicama. Verujem da ima nekih lekara koji mozda i ne znaju sta je to ili nisu dovoljno upuceni pa mozda automatki odbace to kao nesto lose. Da li se o tome zna u ginekoloskim krugovima i koliko? Nekako mislim da bi trebalo da se malo edukuju devojke o tome, posto je kod nas to dosta nepoznato, a izmisljeno je veoma veoma davno.

   Избриши
  2. Za menstrualne čaše je par drugarica i koleginica znalo o čemu se radi kada sam ih pitala, a pitala sam ih baš posle tvog posta o njima :) interesovalo me je da li ih je još neko koristio. Na predavanjima i vežbama ih niko nije pomenuo, mada se o toj temi nije skoro uopšte ni pričalo. Malo o tamponima, za koje je rečeno da se obavezno često menjaju kada ih upotrebljavamo, baš zbog neželjenih posledica koje mogu nastati ukoliko su dugo unutra, kao i o higijenskom načinu korišćenja :) Ne znam šta bi rekli stručniji od mene, ali po mom mišljenju, možda je čašica bolja u odnosu na tampon. Naravno zavisi i od čega je ona napravljena. Deluje mi da njenim korišćenjem manja količina menstrualne krvi, ili skoro nikakva, ne dolazi u dodir sa okolnom sluznicom (bar ne površinski većim delom kao tampon), dok se tampon natapa i takav naleže na sluznicu što dodatno pogoduje razvijanju bakterija.
   Lično imam problema sa čestim infekcijama, zbog čega mi je savetovano da izbegavam tampone, ali mi je preporučeno da nakon menstruacije kada sam ih koristila, koristim vaginalete kantariona. To mi se dobro pokazalo :)

   Избриши
  3. Meni je ranije kantarion bio slab u vecini slucajeva. I ja mislim i mimo toga sta sam citala da su casice u odnosu na tampone bolje. Krv lepo stoji u casici i jos se ne mesa sa kojekakvim hemikalijama. One se prave koliko ja znam od dve vrste materijala. Jedno je medicinski silikon ili kako se vec zove i jos neki drugi od kojeg je ova moja. Nije neka razlika osim sto je ovaj moj valjda malo manje izdrzljiv pa se krace prokuvava u vodi pri dezinfekciji. Ja sad sa casicom imam mnogo manje problema sa infekvjama posle menstruacoje, a ako vidim fa ce nesto da se desi ja jednom prsnem octenisept i mirna sam dve se smiri. Mnogo me to sve raduje toliko sam se patila oko toga godinama. Poslednji put kad sam bila kod ginekologa onako rutinski kaze mi on da su mi svi brisevi dobri. To mi se nikada nije desilo. Jeste jednom ali nakon terapije. Inace mi nikad nije bilo skroz dobro ni nakon terapije.:)

   Избриши
 7. Moram priznati da se menstrualna čašica i ja još nismo upoznale! ;)

  ОдговориИзбриши
 8. Super post, sve si lepo objasnila :) Moram da probam ovu casicu jer su mi se tamponi smucili vise -.-

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa ako du vec tamponi tvoj izbor bili obaveznooo je probaj. Mnogo je bolja opcija a svakako je stavljas unutra kao tampon. A kupid jednom i mirna si damo je lepo dezinfikujes i kraj.

   Избриши
 9. e... super si, samo da znas ;)

  ОдговориИзбриши
 10. odličan post, sve si pokrila :D
  na žalost, danas je puno lakše naići na naslov 'kako zadovoljiti svog muškarca' nego 'kako se brinuti o svom tijelu', zato - palac gore :D

  ОдговориИзбриши
 11. Pročitala sam post sa knedlom u grlu jer mislim da svi znaju moje probleme i koliko dugo traju, ja sam stalno na hormonalnim terapijama ali ne zato što želim nego zato što moram, ne rijaju mi nikako, promenili su mi ih stotien svaka mi je ostavila traga. Kantarion vaginalete su super stvar sve ostalo je meni na primer strogo zabranjeno pa tako tu regiju smem samo čisto vodom održavati urednom ili u vodu sipati malo sode bikarbone. Inače za menstrualne bolove obično idem u bolnicu i primam bocu jer nijedan lek ne reaguje prva tri dana. Sve u svemu odličan text i sve pohvale, drago mi je videti da se još neko bavi i ovim važnim temama.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Joj uzas bas ti nije lako. U poredjenju s tobom vecina ne sme ni da kaze da ima probleme. Mnogo si se izmucila, znam i samo mogu da se nadam da ce svi ti bolovi i problemi jednom biti iza tebe.

   Избриши