недеља, 03. јул 2016.

Kiko Eyebrow Marker 02 & Eyebrow Fibers 05


Obrve su jedan od vrlo bitnih delova lica. One uokviruju lice i mnogo doprinose izgledu. Vrlo lako ga mogu upropastiti ili veoma popraviti. Meni uvek bude nerazumljivo kada na ulici vidim devojke sa potpuno unakaženim obrvama i neprirodno iscrtanim tankim linijama čudnog oblika ili na pogrešnom mestu. Ja imam sreće da su mi obrve prilično guste i dobro izgledaju same po sebi. tako da ih samo lepo popunim senkom i one zaista bez mnogo muke dobro izgledaju. Prilikom poslednje posete Kiko radnji odlučila sam da probam dva drugačija proizvoda za obrve - Kiko Eyebrow Marker 02 & Eyebrow Fibers 05.


Eyebrows are a very important part of the face. They frame the face and contribute a lot to how the face will look. They can easily ruin or fix your appearance. I could never understand girls on the street with completely ruined and unnatural eyebrows drawn with odd-shaped thin lines or drawn in the wrong place. I luckily have quite dense eyebrows which look good naturally. so I just fill them in using eye shadows and without a lot of trouble they really look good. During the last visit to Kiko stores I decided to try two different eyebrow products - Kiko Eyebrow Marker 02 & Eyebrow Fibers 05.Kiko Eyebrow Marker 02


Marker za obrve postoji u 4 nijanse i cena mu je 5.90 EUR. Nijansa koju sam ja kupila je 02 i jedna je od tamnijih. Po njima ona odgovara devojkama sa braon i plavom kosom. Ja sam je uzela jer najviše odgovara mojim tamnim obrvama, pošto je boja blago sivkasta i neutralnog podtona.


Eyebrow Marker is available in 4 shades, and its price is 5.90 EUR. The shade that I bought is 02 and it is one of the darker shades. According to them it suits girls with brown and blond hair. I've bought this shade because it suits my dark eyebrows, since it is a bit greyish has neutral undertones.


Formula markera obogaćena je ženšenom i vitaminom B5, koji usporavaju starenje kože i neguju koren dlake. Marker inače dolazi u kartonskoj kutiji i ima 1,6g. Podseća na ajlajnere u flomasteru i ima tanak i precizan vrh. Formula je vrlo retka i prilično providna, što ćete moći da vidite na slici ispod. Zbog toga nije toliko problematičan za rad, a kada se nanese na kožu veoma se teško skida i nema šanse da se sam razmaže.


The formula is enriched with ginseng and vitamin B5, which slow down skin aging and nourish the hair roots. Marker also comes in a cardboard box and the product contains,6g. It resembles eyeliner in a pen and has a thin and precise tip. The formula is very rare and quite transparent, which can be seen in the picture below. Therefore it is not that problematic to work with, and when applied to the skin is very difficult to remove and there is no way that it will run anywhere.


Ipak moji lični utisci o markeru su katastrofalni. Kada sam realno probala da ga nanesem na obrve on jednostavno nije želeo uopšte da piše po mojoj malo masnijoj koži, iako mi na ruci piše sasvim normalno. Jedva sam uspela i najminimalniju količinu boje iz njega da iscedim. Takođe, kako su moje obrve guste, a formula vrlo providna, efekat se skoro ni malo nije ni video. Ako bi marker na vašoj koži pisao, onda bi bilo dobro da imate vrlo tanke i nevidljive obrve, u suprotnom neće se na njima videti nikakav efekat. Ako pak imate takve obrve mislim da će marker biti prilično prirodan i precizan. U mom slučaju marker je potpuni promašaj i jedna od retkih stvari koja je posle samo par pokušaja odletela u kantu za đubre.


However my personal impressions about this marker are catastrophic. When I tried to apply it on eyebrows, it simply did not want to write on my a bit oily skin, although it wrote just fine on my hand. I barely managed to squeeze out a very small amount of colour from it. Also, as my eyebrows are thick the rare formula wouldn't have much of an effect. If the marker does write on your skin, then it would be good to have very thin and invisible eyebrows, otherwise the effect will not be very visible  But if you have such eyebrows I think that the marker can be quite natural and precise. In my case the marker is a complete failure, and it is one of the few things that after just a few attempts to use I will have to throw away.
Eyebrow Fibers 05


Takođe sam odlučila da probam i jednu od obojenih maskara za obrve. Kiko inače proizvodi 6 nijansi, od kojih je moja najtamnija ako ne računamo poslednju nijansu koja je crna. Nijansa 5 je blago topla tamnija braon. Cena maskare za obrve je 7.20 EUR, a maskara ima 5ml. Maskara sadrži pantenol koji neguje, ne sadrži parabene i parfeme. U sebi sadrži sitne dlačice koje treba da učine obrve gušćim.


I also decided to try one of the coloured eyebrow mascaras. Kiko has 6 shades, of which mine is the darkest shade, not counting the last shade that is black. The shade 5 is slightly darker warm brown. Price of the eyebrow mascara is 7.20 EUR, and mascara has 5ml. Mascara contains panthenol that nourishes, does not contain parabens and perfumes. It has tiny fibres inside that should make the eyebrows appear thicker.


Kao i većina Kiko proizvoda i ova maskara dolazi u kartonskoj kutiji. Četkica na maskari je klasična, samo naravno manja nego kod maskara za trepavice. Ipak po meni četkica je bez pogovora prevelika za proizvod za obrve. Moje obrve su guste i malo deblje, ali mi je četkica potpuno nepraktična. Kako se radi o obojenoj maskari, četkica bi zaista trebalo da je minimalna, kako bi se sprečilo da se maskarom slučajno zamaže koža oko obrva.


Like most Kiko products this mascara also comes in a cardboard box. Brush on the mascara is a classic one, only smaller than  those in mascaras for eyelashes. However in my opinion the brush is still too large for the product. My eyebrows are not small and they are also a little thicker, but still the brush is completely impractical. Since this is a coloured mascara, brush should really be very small in order to prevent accidental mascara stains on the skin around the eyebrows.


Zbog velike i nepraktične četkice, maskaru ne mogu da nanesem u količini koju bi želela, posebno u spoljnim tanjim delovima obrva. Ono malo što uspem da nanesem deluje prilično dobro. Rasčešlja i uredi obrve uz mali dodatak boje. Ipak to nije ni 5% efekta koji bi mogao da se dobije da je četkica manja i preciznija i da mogu maskaru da nanesem u normalnoj količini. Ipak ovu maskaru po malo i koristim za razliku od markera, mada nikad ne bih ponovo dala pare za nju. Proizvod jeste dobar, ali četkica ga je učinila beskorisnim.


Due to the large and impractical brush, mascara is impossible to inflict in the quantity you would like, especially in the outer thinner parts of the eyebrows. The little part I do apply looks pretty well. It combs out the eyebrows and adds a bit of colour. Yet it's not even 5% of the effect that could be obtained if the brush was smaller and more precise and if you could apply the normal amount of mascara. Yet, this mascara I still use a little, unlike the eyebrow marker, although I would never give my money for it again. The product is good but the brush made it useless.


Pogledajte kako ova dva proizvoda izgledaju na mojoj ruci. Nije bilo nikakve svrhe da pokušavam da vam slikam efekat na obrvama, jer se ništa i ne vidi.


Look how these two products look on my hand. There was no point in trying to show you the effect on my eyebrows, because you wouldn't be able to see anything.


Koji proizvod za popunjavanje obrva koristite? Šta je vaš favorit? Da li ste probali neki od ova dva Kikova proizvoda?

Informacije i ocene
CenaMarker: 5.90 EUR
Maskara: 7.20 EUR
Gde kupitiKiko
BojeMarker: 4
Maskara: 6
Da li bih ih ponovo kupilaNe!
Cena3/5
Postojanost2/5
Nanošenje1/5
Izgled na licu2/5
Ukupna ocena2/5
ZaProtiv
- dobar izbor nijansi
- četkica na maskari lepo
  rasčešlja obre
- precizan vrh markera
- marker ne piše na masnijoj koži
- marker vrlo providan
- prevelika četkica na maskari  


Which products do you use to fill your eyebrows? What's your favourite? Have you tried some of these Kiko products?

Information and scores
PriceMarker: 5.90 EUR
Massara: 7.20 EUR
Where to buyKiko
Palette typesMarker: 4
Maskara: 6
Would I buy it againNo!
Price3/5
Durability2/5
Application1/5
Look on the face2/5
Overall Score2/5
ProsCons
- good choice of shades
- mascara combs eyebrows well
- precise tip of the marker
- marker doesn't work on oily skin
- marker is very rare and
  see through
- to big mascara brush

Нема коментара:

Постави коментар