четвртак, 09. јануар 2014.

50 Random Facts About Me Tag ♥

Neki vole ovakve postove, neki ne. Ja ih često sa velikim uživanjem čitam. Bilo mi je baš zabavno da odgovaram na pitanja. A nominovana sam na blogu The Glam Monster. Pa da odmah pređem na stvar. Evo nekoliko stvari o meni koje do sad niste znali.

Some like these posts, some do not. I often read them with great pleasure. It was really fun to answer all of the questions. I was nominated by the The Glam Monster blog. So to get to the point immediately. Here are some things about me that you didn't know until now.


1. KAKO SAM DOBILA IME KOJE IMAM?
Paaa mama mi je rekla da su planirali da se zovem Anja, ali im se to na kraju nije svidelo pa su se odlučili za Aleksandra.

2. KADA SAM POSLEDNJI PUT PLAKALA?
Na žalost ja lako mogu da plačem. Kada se mnogo iznerviram znaju da mi krenu suze. Valjda ne znam da se nosim sa stresom i on mngoo utiče na mene. Poslednjeg puta se baš ne sećam...bilo je pre neki dan i nije bilo ništa bitno ni spektakularno. :)

3. DA LI MI SE SVIĐA SOPSTVENI RUKOPIS?
Pa onako nije loš, čitak je, ali nije ni onako mnogo lep i ženski.

4. KOJA MI JE OMILJENA VRSTA MESA?
Pileće belo definitivno. Ali obožavam i ribu i morkse plodove, ako sme i to da se ovde ubroji.

5. IMAM LI DECU?
Ne još. :)

6. AKO BIH BILA NEKA DRUGA OSOBA, DA LI BIH SE DRUŽILA SA SOBOM?
Pa to valjda zavisi od toga kakva sam ako sam druga osoba. Ako bih izlazila po splavovima i vozila se u džipovima sumnjam da bih se družila samnom. :P

7. DA LI SAM ČESTO SARKASTIČNA?
Pa onako, srednje. Ne prezam od toga, ali nije mi ni baš svakodnevica.

8. DA LI IMAM SVE KRAJNIKE?
Imam! Nisam nikada imala problema sa njima. Jej!

 9. DA LI BIH URADILA BUNGEE-JUMP?
Bih. :) Mada lako je pričati ovako uopšteno, videli bi da li bih smela da sad stojim na vrhu nekog mosta iznad klisure.

10. KOJE SU MI OMILJENE CEREALIJE?
Nestle Fitness obične i sa čokoladom, ali me te sa čokoladom nerviraju jer je pakovanje manje a cena ista. Grrr!


1. HOW I GOT MY NAME?
My mom told me that they planned to call me Anja , but that they didn't like it in the end, so they changed it to Aleksandra. 

2. LAST TIME I CRIED?
Unfortunately I can cry easily. When I get frustrated and angry I can also cry. I guess, I'm not that good with dealing with stress. I don't remember the last time I cried... it was a few days ago and there was nothing significant or spectacular about it. :)

3. DO I LIKE MY OWN HANDWRITING?
Well it's not so bad, it's readable, but it's not very nice and girly.

4. WHAT IS MY FAVORITE MEAT?
Chicken breasts definitely. But I love fish and sea stuff, if that can be mentioned here.

5. DO I HAVE CHILDREN?
Not yet . :)

6. IF I WAS ANOTHER PERSON, WOULD I HUNG OUT WITH MYSELF?
So I guess it depends on what kind of person I am, if I'm a different person. If I go out clubbing and drive in huge jeeps, I doubt I would hung out with me.

7. AM I OFTEN SARCASTIC?
I'm  medium sarcastic. I don't shy away from it, but I also don't use it everyday.

8. DO YOU HAVE ANY TONSILS?
I have! I've never had any problems with them. Yay !

9. WOULD I EVER BUNGEE JUMP?
I would . :) Although it's easy to talk about this in general, we'll see whether I would do it if I was standing on the top of a bridge over some gorge.

10. MY FAVORITE CEREAL?
Nestle Fitness regular and chocolate, but chocolate ones are annoying because the packaging is smaller for the same price. Grrr !11. DA LI ODPERTLAVAM CIPELE KADA IH SKIDAM?
Ako su plitke starke u pitanju onda ne (iako ih lepo pritegnem), a sve ostalo moram da raspertlam. Ne znam da hodam sa onako šljampavim cipelama, niti imam želju to da probam.


12. MISLIM LI DA SAM JAKA?
Onako srednje i psihički i fizički. Tj. kako se bavim plesom noge su mi baš jake, a ruke... pa one mogu da se porede s nogama samo ponekad kad navalim na sklekove neko vreme, ali to nikad ne opstane za stalno :)


13. KOJI MI JE OMILJENI SLADOLED?
Uh za malo da kažem da se ni jedan ne izdvaja. Ali to nije istina. Još od detinjstva omiljeni mi je sladoled Evga Status Passion. Na žalost ovi sladoledi se prodaju u Grčkoj pa ga jedem samo po nekad kada sam tamo. :(


11. DO I UNTIE SHOLEACES WHEN I REMOVE MY SHOES?
If they are shallow All Stars than no (although I nicely tighten them), but everything else I have to untie. I do not know how to walk with the loose shoes, nor do I have the desire to try.

12. DO I THINK I'M STRONG?
Medium - mentally and physically. Since I dance my legs are very strong, but my hands ... they can be compared with the legs just sometimes when I do a lot of push-ups for a while, but it never do that permanently. :)

13. WHAT'S MY FAVORITE ICE CREAM?
Oh I almost said that none of them stands out. But this is not true. Since my childhood my favorite ice cream is Evga Status Passion. Unfortunately, these ice creams are sold in Greece, so I eat it only once in a while, when I'm there. : (


14. STA PRVO PRIMETIM KOD LJUDI?
Celokupno lice. Mada ako su zapušteni, imaju sline, nešto prljavo ili musavo na licu onda to :)

15. CRVENA ILI PINK?
Mislim da je ipak crvena, mada omiljena mi je malinasta, dakle negde između :)

16. KOJU STVAR NAJVIŠE MRZIM NA SEBI?
Uh pa ništa baš ne mrzim, nekako sam se pomirila sama sa sobom.

17. KO MI NAJVISE NEDOSTAJE?
Tata koji je preminuo, mada sam ja više osoba koja se koncentriše na trenutne obaveze i osećanja tako da uglavnom živim u sadašnjosti i planiram budućnost.

18. KOJA MI JE OMILJENA HRANA?
Uhhh teško pitanje...ne znam. Volim hranu volim i da kuvam i svašta volim da jedem.

19. KOJE BOJE CIPELA SADA NOSIM?
Nosim neke karirane crveno bele papuče, koje je moj muž imao u kući još odavno. Tj. bile su tu i pre mene. :) Ali i dalje se drže kao da su juče kupljene.

20. KOJU SAM POSLEDNJU STVAR POJELA?
Jagnjeća čorba (ali iz kesice hahaha), ćuftići, grašak i kisela crvena paprika. I dve mandarine. Ručak.

21. STA TRENUTNO SLUSAM?
Pojma nemam, nekako sam prerasla žanrove muzike. Sviđa mi se svašta, a slušam šta naleti. Znam samo šta ne volim. Većinu narodnjačkih, zabavnjačkih, folk i sličnih domaćih muzičkih ispada.

22. AKO BIH BILA OLOVKA ZA OCI, KOJE BIH BOJE BILA?
Hm... tamno ljubičasta.

23. KOJI SU MI OMILJENI MIRISI?
Ili neki voćkasti letnji ili citrusni, ili neki skroz orijentalni i opori. Primeri Estee Lauder Bronze Goddess (omiljeni parfem svih vremena) i Yves Saint Laurent Opium.


14. THE FIRST THING I NOTICE IN A PERSON?
The entire face. Although if they are shabby, have buggers, something dirty or messy on the face, then I notice that first :)

15. RED OR PINK?
I think it's red, but my favorite is raspberry, so somewhere in between :)

16. THIN I HATE MOS ABOUT MYSELF?
Uh, so nothing in particular, I somehow reconciled with myself .

17. WHO I MISS THE MOST?
Dad who died, although I am more a person who focuses on current commitments and feelings so I mainly live in the present and plan the future.

18. WHAT IS MY FAVORITE FOOD?
Uhhh difficult question ... I don't know. I love food and I love to cook and to eat .

19. WHAT IS THE COLOUR OF THE SHOES I'M CURRENTLY WEARING?
I'm wearing a checkered red and white slippers, which my husband had in the house for a long time. They were here even before me. :) But they are still holding as if they were bought yesterday .

20. WHAT DID I LAST EAT?
Lamb stew (but instant one hahaha ), little meatballs, peas and sour red pepper. And two tangerines. Lunch.

21. WHAT DO I CURRENTLY LISTEN TO?
I do not know, I kind of grew out of music genres. I like many things, and listen to what stumbles upon me. I only know what I don't like. Most populist, folk and similar local music mishaps.

22. IF I WAS EYELINER, WHICH COLOUR WOULD I BE?
Hmm ... dark purple.

23. WHAT IS MY FAVORITE PARFUME?
Summer fruity and sweet or citrusy, or some totally oriental and pungent. Examples are Estee Lauder Bronze Goddess (favorite perfume of all time) and Yves Saint Laurent Opium.


24. S KIM SAM POSLEDNJI PUT PRIČALA PREKO TELEFONA?
To baš retko radim. Sa mamom. Tj. pričam kad me zovu ali ja vrlo retko nekoga zovem.

25. KUĆA NA PLAŽI, ILI KOLIBICA U PLANINAMA?
Oba bih mnogo volela da imam, ali da moram da biram izabrala bih plažu.

26. OMILJENI SPORTOVI
Ples. :)

27. PRIRODNA BOJA KOSE
Smeđa. Onako srednje tamna, ali sa zelenim pigmentom. Ne vuče na crvenkasto.

28. BOJA OČIJU
Zelena. Bile su plave kada sam bila mala.

29. DA LI NOSIM SOČIVA?
Naočare nosim od četvrte godine. Sočiva sam nosila oko godinu ipo, a onda su mi dosadila. Mnogo smaranja i pri najmanjem umoru su me grebala i činilo mi se kao da mi se mnogo spava, iako u stvari nije tako bilo.

30. KOJU ŽENSKU OSOBU SMATRAŠ LEPOM?
Uh pa mnoge. Ali Monika Beluči mi je uvek bila na vrhu.


24. WHO WAS THE LASTE PERSON I TALKED TO ON THE PHONE?
It rarely do that. With my mom. I.e. I talk when they call me, but I rarely call someone.

25. HOUSE ON THE BEACH OR CABIN IN THE MOUNTAINS?
Both, but if I have to choose I would choose beach.

26. FAVORITE SPORTS
Dance. :)

27. NATURAL HAIR COLOUR
Brown. Medium dark, but with green pigment. Doesn't pull on the red.

28. EYES
Green. They were blue when I was little.

29. DO I WEAR CONTACT LENSES?
I wear glasses since my fourth year. I wore lenses for about a year and a half and then I got fed up with them. A lot of boring extra stuff to do and they are very unpleasant if I get even a little bit tired. They make me feel like i am very sleepy, when in fact I'm not.

30. WHICH WOMAN YOU CONSIDER TO BE BEAUTIFUL?
So many. But Monika Bellucci was always at the top.


31. HORORI ILI FILMOVI SA SRECNIM ZAVRSETKOM?
Oba.

32. POSLEDNJI FILM KOJI SAM GLEDALA?
Stone iz 2010. - Edvard Norton, Mila Jovović, Robert De Niro


31. HORROR OR MOVIES WITH HAPPY ENDING?
Both.

32. LAST MOVIE I SAW?
Stone form 2010. -  Edward Norton, Milla Jovovich, Robert De Niro


33. IMAM LI NEKE UZREČICE?
Dugo mi je "božeeee" bila uzrečica ali sam je mrzela pa sam dosta smanjila njenu upotrebu. Govorim često i "gospode" i "strašno". Ni njih nikako ne volim.

34. LETO ILI ZIMA?
Volim more, volim i da skijam. Ali svakako biram leto. Zima je lepa kad si na snegu...u gradu u bljuzgi nije ni malo zabavno.

35. ZAGRLJAJI ILI POLJUPCI?
Oba oba!


33. DO I HAVE SOME WORDS I ALWAYS SAY?
I used "god"  a lot but I hated it, so I quite reduced its use. I often say and "lord" and "horrible". I hate these, too.

34. SUMMER OR WINTER?
I love the sea, I love to ski. But be sure I choose the summer. Winter is beautiful when you're on the snow ... in the city slush it isn't fun at all.

35 HUGS OR KISSES?
Both both!


36. OMILJENI DESERT? (KOLAC, SLATKISI,...)
Uh od kupovnih Ferrero Rocher i Raffaello (kokos!). Volim i tiramisu. :)

37. KADA BIH MOGLA DA IMAM BILO KOJU SUPER MOC, KOJU BIH ZELELA?
Previše težak izbor. Da letim...? Ma pada mi na pamet još milion suludih moći.

38. INTERNET ILI TELEVIZIJA?
Televizija mi nije nešto zanimljiva. Internet naravno.

39. KOJU KNJIGU CITAM TRENUTNO?
Nešto malo neuobičajeno za mene koja uglavnom čitam naučnu fantastiku: "Insajder, moja priča" Brankica Stanković


36. FAVORITE DESSERT? (CAKE CANDY, ...)
Uh from the ones you buy i love Ferrero Rocher and Raffaello (coconut!). I also love tiramisu. :)

37. IF I COULD THAT HAVE ANY SUPER POWER, WHAT WOULD I LIKE TO HAVE?
Too difficult to choose. To fly ...? Oh, I can think of a million more insane powers.

38. INTERNET OR TELEVISION?
Television's not something interesting for me. Internet of course.

39. WHICH BOOK AM I CURRENTLY READING?
A little unusual for me, since I read mostly science-fiction genre: "Insider, my story" Brankica Stanković


40. STA MI JE NA POZADINI TELEFONA, RACUNARA,...?
Na telefonu je neka apstraktna slika ali je jako dugo bio moj dragi i voljeni ulični pas Miki. A na kompu naravno Joda.


40. WHAT IS MY BACKGROUND PHOTO ON MY PHONE, COMPUTER...?
On my phone it is some abstract photo, but for a long time I kept a photo of my favorite stray dog Miki. And on the computer that Joda of course.


42. OMILJENI ZVUK? (IZ PRIRODE)
Voda koja teče, talasi, bilo kakva mirnija voda.

43. MAT ILI SJAJNO? (ŠMINKA)
Mat :)

44. NA KOM SAM MESTU BILA NAJUDALJENIJA OD KUĆE?
U Pekingu sam bila na konferenciji. Dakle Kina.

45. IMAM LI NEKIH TALENATA?
Pojma nemam. Prilično dobro koristim i levu i desnu ruku. Kad sam bila mala uzela sam olovke sa obe ruke ali su mi roditelji rekli da koristim desnu. I na plesu primećujem da tipa imam bolju stabilnost kada radim okrete na levu stranu. Mada većinu stvari vežbam na desno tako da mi je to kad se sabere bolja strana. Pa i nije mi neki talenat...

46. GDE BIH VOLELA DA ŽIVIM KADA BIH IMALA IZBOR?
Preteško pitanje. Pojma nemam. Previše mi mesta pada na pamet.

47. ŠTA MI JE SAN?
Da živim srećno. Imam muža, decu, dobro mi ide na poslu, ostanem u kontaktu sa ljudima koje volim i ne mrzi me da vežbam i za mnogo godina, pa izgledam prilično ok i krećem se normalno i ništa me ne boli. :)

48. NAJLUĐA STVAR KOJU SAM IKAD URADILA?
Joj ja baš nisam neka osoba za ludilo. Ne pada mi na pamet ništa zanimljivo.

49. ŠTA RADIM U OVOM TRENUTKU?
Odmaram od pisanja doktorata. Dakle kuckam po blogu naravno :)

50. DA LI SAM UŽIVALA U ODGOVARANJU NA OVIH 50 PITANJA?
Da nisam ne bih ih ni kuckala.

I za kraj evo vam jedna random fact slika :)


42. FAVORITE SOUND? ( NATURE )
Water that flows, waves, any calmer waters.

43. MATTE OR GLOSSY? ( MAKEUP )
Matte. :)

44. THE PLACE I WAS AT, THAT WAS THE FARTHEST FROM HOME?
In Beijing, I was at a conference. So China.

45. DO I HAVE SOME TALENTS?
I have no idea. I use my both hand pretty well. When I was little, I first took pencils with both hands but my parents told me to use the right one. When I dance I notice that I have better stability when doing turns on the left side. Although most of the thing I practice to do on the right side, so it is still my better side. It's not really a talent ...

46. WHERE WOULD I LIKE TO LIVE IF I HAD THE CHOICE?
It's too hard a question. I have no idea. There are too many places I can think of.

47. WHAT IS MY DREAM?
To live happily. To have a husband, children, to be successful at my job, stay in touch with people I love and not be lazy to exercise for many years, so I look pretty ok and move normally and nothing hurts me. :)

48. THE CRAZIEST THING I HAVE EVER DONE?
Oh I 'm not a person for crazy. I cannot think of anything interesting.

49. WHAT AM I DOING RIGHT NOW?
Resting from writing my phD thesis. So writing on my blog of course :)

50. DID I ENJOY ANSWERING THESE 50 QUESTIONS?
If it wasn't fun I wouldn't even do it.

And finally here's one random fact picture. :)

23 коментара:

 1. ovo je bilo poučno ;)
  i ja kao i ti s mirisima znam ići u ekstreme, ili limunasti ili poison i opium koje sam puno više trošila dok sam bila mlađa... monica belluchi mi je prekrasna, apsolutno se slažem s tobom... ja više ne plešem :(
  eh i za taj sladoled, drugi put kad budeš išla u grčku, obavezno vozi hladnjaču i vrati je doma punu :D

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Bih da mogu sve bi ih dovezla ovde da imam da jedem. Ali nemam hladnjacu! A sta si plesala ti? Koji tip plesa?

   Избриши
 2. Volim da citam ovakve postove!
  Blago tebi kad te ne mrzi da pleses, vezbas, ja sebe ne mogu da nateram ni jedan cucanj da uradim!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hahahah muke zive! Mozda bi ti se svidelo kad bi se naterala jedan da uradis. Ma svakako su te vezbe sa ponavljanjim dosadne. Ples je zabavniji. :)

   Избриши
  2. Volim da igram po sobi, diskotekama, puno puta sam pozelela da odem negde da se upisem na ples, ali moj grad nema mnogo zanimljivih ponuda..
   Komentarisala si kod mene na ovom postu kako mi je jako pozitivna uzrecica, a ja nisam mogla da verujem da nisi gledala tog lika, pa evo ti link m.youtube.com/watch?v=dDuVKet_an0 u mom gradu je do skoro svima 'Pa to je sjajno!' bila uzrecica. :D

   Избриши
  3. Hahaha nisam ovo gledala. Gledala sam jednom Nesu Bridzisa uzivo :)

   Избриши
 3. Upravo sam i ja odgovorila na svih 50 :)
  Super je kad ovako na brzaka procitas necije odgovore :)

  ОдговориИзбриши
 4. Stvarno zanimljivo! Puno toga sam saznala o tebi :)

  ОдговориИзбриши
 5. Hahaha <3 Odlično! Sad te još mrvicu više volim :)

  ОдговориИзбриши
 6. ja obožavam ovakve postove i videe na youtubeu, baš su zanimljivi! super post :D
  ako imaš vremena bila bih ti zahvala kada bi pogledala moj blog koji sam napravila na engleskom jeziku :) Lijep pozdrav! :)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Jao radila si sajt preko wix-a! Ko ti radi hosting? Neki odavde ili si preko njihovog sajta?

   Избриши
  2. Mada hm kontam da je preko njih jer imas to wix u adresi sajta :) Kul je :)

   Избриши
 7. Ludilo post! Ja sam se trebala zvati Alma ali mi tetka ipak dade ime Selma i takodjer imam oba krajnika! High five girl! :D

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hahah evo bacam pet. I Alma je lepo ali mi je Selma ipak mnogo lepse :)

   Избриши
 8. Nisam znala da smo imenjakinje :-) Ja volim ovakve postove i sviđa mi se što si odgovore na neki način grupisala i ubacila funny sličice. A Monika je i mom mužu no1 na listi (ima ukusa čovek)

  ОдговориИзбриши
 9. Nakon čitanja ovog primjećujem da si mi u nekim stvarima itekako slična, olovka, omiljena boja, ples, olovka sa dvije ruke ahaha, ambidekster sam od malena, pišem podjednako dobro i lijevom i desnom pa su me zbog tog djeca ismijavala u vrtiću -.-

  PS koji je ples u pitanju?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Bozeeee....zar nije trebal oda budes kul zato sto znas da pises sa obe ruke? Deca ce stvarno svasta ismevati.:) Pa ranije sam trenirala neko vreme latino i standard ali sada sam na svim modernim varijantama...jazz, moderan balet, savremeni, show i tako to. :D To mi je ljubav vec dugo, ali kolena polako krecu da se bune :D

   Избриши
  2. Pa to je divno ^_^ Ples je divan, meni je velika želja bila da učim tango i sambu, al' zasad nisam ostvarila. Doduše ne stižem, već treniram ples i karate. Nema vremena za još nešto, ali jednom... :D

   Избриши