субота, 9. септембар 2017.

Hemofarm Thiomucase Anticelulit Gel


Šta je zapravo celulit? Zašto ga neke devojke imaju a neke ne, i često to nema veze sa tim koliko je devojka mršava ili ne? Verujem da mnogi o tome nisu razmišljali, i misle da je pojava celulita zapravo posledica toga da li neko ima masnoce na zadnjici i butinama ili ne. Naravno, u pitanju jesu masnoce, ali to nije dovoljno da bi koža izgledala neravno kao pomorandžina kora. Da li ćete imati celulit ili ne zapravo zavisi od vezivnog tkiva između kojeg se nalaze masnoće. Ako je vaše vezivno tkivo manje elastično ili prosto imate više masnoža između, ono će se zategnuti a masnoće koje se nalaze između iskočiće i učiniti kožu neravnom. S godinama žene luče sve manje estrogena, vezivno tkivo propada i kolagen se manje proizvodi, pa i celulit postaje sve vidljiviji. Tako da na žalost, celulit zavisi od vezivnog tkiva i toga kakve gene vi imate. Dok vežbanje i ishrana mogu malo da pomognu, oni ipak ne mogu ukloniti celulit. Isto je i sa kremama. Većina krema zateže kožu i stvara privid da je celulit umanjen iako on zapravo nije.


What is cellulite actually? Why do some girls have it and some don't, and it often has nothing to do with how much the girl is skinny or not? I believe not many people have thought about it, and they think that the appearance of cellulite is actually the result of whether someone has fat on their buttocks or not. Of course, cellulite is connected to fat cells, but they're not enough to make the skin look uneven like an orange peel. Whether you have cellulite or not actually depends on your connective tissue that is found around the fat cells. If your connective tissue is less elastic or you just have more fat in between, it will tighten and the fat between will pop out and make the skin uneven. With age, women have less and less estrogen, so connective tissue decays and collagen is produced less, making cellulite more visible. Unfortunately, cellulite depends on the connective tissue and what kind of genes you have. While exercise and nutrition can help a little, they cannot remove cellulite. It's the same with creams. Most creams tighten the skin and create an illusion that cellulite is diminished even though it is actually still there.


Anti-celulit krema o kojoj danas pišem, vam je možda poznata, jer se mnogo reklamira i od skoro je ponovo dostupna na našem tržištu. Reč je o Thiomucase apotekarskom anticelulit gelu, koji dolazi u plastičnoj bočici od 200ml i košta 1943 dinara. Ovaj gel je različit od većine drugih krema pošto sadrži enzim mukopolisaharidazu koji deluje upravo na vezivno tkivo, razmekšavajući kolagen u njemu i čineći vezivno tkivo mekšim i rastegljivijim. Ovo umanjuje iskakanje masnog tkiva koje se nalazi između i samim tim celulit postaje manje vidljiv. Ovo bi takođe trebalo da olakša razmenu tečnosti u tkivu i lakše sagorevanje masti. Ceo sastav ovog proizvoda nige nije napisan.


Anti-cellulite cream, which I am writing about today, you may already know, because it is widely advertised and has recently become re-available in our market. Thiomucase is a pharmacy anti-cellulite gel, which comes in a 200ml bottle and costs 1943 RSD. This gel is different from most other creams since it contains an enzyme mucopolysaccharidase that acts on the connective tissue, softening the collagen in it and making connective tissue softer and stretchy. This reduces popping out of the fat tissue that is found in between and therefore the cellulite becomes less visible. This should also facilitate the exchange of fluids in the tissue and make fat burning easier. Whole composition of this product isn't written anywhere.


Gel se nanosi ujutru i uveče na čistu kožu. Tekstura me je iznenadila, jer ovo zapravo i nije gel, već ima tekturu retkog mleka za telo, i puderast prijatan miris. Brzo se upija i ne ostavlja lepljiv trag na koži. Koristim ga skoro dva meseca ujutru i uveče. Efekti nisu revolucionarni ali definitivno jesu drugačiji u odnosu na sve druge kreme koje sam koristila. Celulit izgleda malo manje vidljiv i ublažen, i to baš na način na koji bi očekivala, ako bi se vezivno tkivo opustilo. Drugačije izgleda u odnosu na kreme koje samo zategnu kožu koja se nalazi preko. Iako proizvođač tvrdi da krema smanjuje obim, ja to nisam primetila. Zapravo sam prilično zadovoljna ovom kremom, i planiram da nastavim da je koristim da vidim da li će efekti da se još malo pojačaju.


Gel is applied in the morning and in the evening to clean skin. The texture surprised me, because this is not really a gel, it has the texture of a rare body milk, and a powdery, pleasant smell. It quickly absorbs and leaves no sticky trace on the skin. I have used it for almost two months in the morning and in the evening. The effects are not revolutionary, but they are definitely different from all other creams I have used. Cellulite looks a bit less visible and softer, just the way you would expect it to be, if the connective tissue had become more elastic. It looks different from the creams that only tighten the skin that is over the fat. Although the manufacturer claims that the cream reduces the fat volume, I did not notice it. In fact, I'm pretty happy with this cream, and I plan to continue to use it to see if the effects are going to get even stronger.


Ako ste spremni da date malo više para na anticelulit proizvod moja preporuka je da date šansu ovom gelu. On ipak radi na malo bolji način od čistog zamaskiravanja celulita zatezanjem kože, koja svakako ne može mnogo da se zategne.

Informacije i ocene
Cena1943 RSD
Gde kupitiLilly, apoteke
Vrste1
Da li bih ga ponovo kupilaDa
Pakovanje5/5
Cena3/5
Izgled kože4/5
Smanjenje obima2/5
Ukupna ocena4/5
ZaProtiv
- tekstura i miris
- smanjuje vidljivost celulita
- cena
- ne smanjuje obim                


If you are willing to give a little more money on the anticellulite product, my recommendation is to give this gel a chance. It does a slightly better job than purely masking the cellulite by tightening the skin over it, which certainly cannot be tightened too much.

Information and scores
Price
1943 RSD
Where to buyLilly, pharmacies
Types1
Would I buy it againYes
Packaging5/5
Price3/5
Skin appearance4/5
Fat reduction2/5
Overall Score4/5
ProsCons
- texture and scent
- reduces cellulite visibility
- price
- no fat reduction                

Нема коментара:

Постави коментар